Kategorie
Producent
Leksykon
Światłowody 1399
Ceny promocyjne widoczne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników
Mediakonwertery

Mediakonwertery światłowodowe - czym są i do czego służą?

Mediakonwertery światłowodowe to urządzenia, które umożliwiają przesyłanie sygnału sieciowego pomiędzy różnymi rodzajami mediów transmisyjnych. W przypadku sieci światłowodowych, mediakonwertery pozwalają na połączenie kabli światłowodowych z urządzeniami sieciowymi, które nie są w stanie bezpośrednio korzystać z tych kabli. Dzięki mediakonwerterom można więc w łatwy sposób przedłużyć sieć światłowodową, zapewniając jednocześnie kompatybilność z różnymi urządzeniami.

Wykorzystanie transmisji po skrętce w instalacji telewizji przemysłowej eliminuje wiele potencjalnych barier występujących przy projektowaniu systemów monitoringu opartych na standardowych kablach koncentrycznych. Przesyłanie sygnału z kamer za pomocą transmisji video UTP charakteryzuje się wysoką szybkością przesyłu danych oraz zdolnością skutecznego dotarcia sygnału na większe odległości, przekraczając zasięg zwykłych kabli CCTV.

Specyficzne wymagania bezpieczeństwa określonego obszaru mogą wymagać zastosowania bardziej bezpiecznej i wydajniejszej metody przesyłu danych, takiej jak transmisja światłowodowa.

Najpopularniejsze typy mediakonwerterów światłowodowych

Na rynku dostępne są różne typy mediakonwerterów światłowodowych, dostosowane do różnych zastosowań. Do najpopularniejszych z nich należą: Konwertery wielomodowe - stosowane do przesyłania sygnału pomiędzy dwoma kablami światłowodowymi o różnych średnicach rdzeniowych. Konwertery jednomodowe - przeznaczone do przesyłania sygnału pomiędzy dwoma kablami światłowodowymi jednomodowymi. Konwertery WDM - służące do przesyłania sygnału jednocześnie w dwóch kierunkach na jednym kablu światłowodowym. Konwertery Ethernet - umożliwiające przesyłanie sygnału sieciowego pomiędzy urządzeniami Ethernet a siecią światłowodową.

Parametry istotne przy wyborze konwertera mediów

Przy wyborze konwertera warto zwrócić uwagę na szereg funkcjonalności, które mają znaczący wpływ na dostosowanie oraz kontrolę parametrów pracy.

Tryb Transparentny

Tryb pracy "transparentny" oznacza, że urządzenie w tym trybie zachowuje pełną zgodność ze wszystkimi interfejsami sieci LAN, nie wymagając zmiany ustawień sieciowych przy dodawaniu do niego nowych elementów. Ramki, przechodząc przez takie urządzenie, nie ulegają zmianom. Warto zaznaczyć, że pełną transparentność zapewniają transpondery.

Konwertery w Trybie Transparentnym

Konwertery mogą pracować w trybie "transparentnym", jednakże nawet w tej konfiguracji posiadają tzw. "switch chip", który ma pewne ograniczenia, takie jak maksymalna wielkość ramki. Owa transparentność jest w pewnym stopniu umowna.

Obsługa Jumbo Frame

Wsparcie dla ramek Jumbo zwiększa wydajność sieci LAN. Standardowe urządzenia obsługują ramki o maksymalnej długości 1,5 kB, jednak przełączniki oraz karty sieciowe obsługujące technologię Jumbo mogą obsługiwać znacznie dłuższe ramki, często o długości 9 kB.

Kontrola Przepływu (Flow Control)

Technika ta zapewnia, że transmitowany obiekt nie przekroczy możliwości odbiorczych urządzenia. Gdy bufory odbiorcze są pełne, urządzenie nadawcze otrzymuje komunikat o zawieszeniu transmisji do momentu opróżnienia się bufora.

Link Fault Pass-through (LFP)

Mechanizm ten zamyka połączenie na porcie światłowodowym w przypadku wykrycia braku łączności na porcie RJ45. Dzięki temu, gdy nastąpi nieoczekiwany brak łączności, port RJ45 na konwerterze jest wyłączany, informując switch o braku połączenia.

Obsługa Far End Fault

Funkcja FEF wyłącza porty RJ45 w konwerterze w przypadku braku łączności na porcie światłowodowym, informując oba switche o zerwaniu połączenia.

Spanning Tree

Protokół STP (802.1d) eliminuje pętle w sieci LAN, automatycznie rekonfigurując topologię sieci w przypadku awarii i wybierając optymalne trasy.

Automatic Laser Shutdown (ALS)

Technika ta automatycznie wyłącza nadajnik w przypadku przerwania włókna, zapobiegając niebezpieczeństwom związanym z promieniowaniem laserowym.

Standard PoE Power over Ethernet

Technologia przesyłu energii elektrycznej przez okablowanie UTP do urządzeń Ethernet, jak urządzenia VoIP, punkty dostępu czy kamery internetowe

Jak działają mediakonwertery światłowodowe?

Mediakonwertery światłowodowe działają na zasadzie konwersji sygnału z jednego medium transmisyjnego na drugie. Sygnał jest odbierany z jednego kabla światłowodowego i przetwarzany w taki sposób, aby mógł być przesłany przez drugi kabel światłowodowy lub urządzenie sieciowe, które korzysta z innego medium transmisyjnego.

Zastosowanie mediakonwerterów światłowodowych

Mediakonwertery światłowodowe znajdują zastosowanie w różnego rodzaju sieciach, zarówno w sieciach telekomunikacyjnych, jak i sieciach przemysłowych czy systemach bezpieczeństwa. Są niezbędne w przypadku połączenia urządzeń, które korzystają z różnych standardów transmisji danych, np. w przypadku połączenia kamer przemysłowych z rejestratorem wideo. Mediakonwertery pozwalają również na przedłużenie zasięgu sieci kablowych czy na przesyłanie sygnałów w miejscach, gdzie z różnych powodów nie jest możliwe użycie kabli światłowodowych.

Profesjonalne systemy monitoringu oparte na kamerach przemysłowych i rejestratorach wymagają urządzeń gwarantujących szybki i niezakłócony przesył obrazu nawet na dużych odległościach. Dostosowanie komunikacji za pomocą skrętki do transmisji światłowodowej jest możliwe dzięki mediakonwerterom. Te urządzenia są używane w transmisji światłowodowej do konwersji sygnału przesyłanego przez skrętkę UTP, dostosowując go do potrzeb przesyłu za pomocą kabli światłowodowych. To rozwiązanie umożliwia nie tylko przekazywanie obrazu z kamer i sygnałów audio, ale również informacji służących do sterowania kamerami obrotowymi i sygnałów z systemu alarmowego