Kup produkty na firmę i
odrocz płatność z SolEx PayJak to działa?


Masz możliwość odroczenia płatności

o 14 lub 30 dni 14 dni zupełnie za darmo!


Darmowy, odnawialny limit na kolejne zakupy
nawet do 100 tys. zł


Kupuj, korzystając z odroczonej płatności produkty i usługi
już od 100 zł


Od razu jesteś właścicielem

kupionych produktów. Oznacza to, że możesz od razu z nich korzystać lub nimi handlować.


Sposób na prolongatę

– jeżeli miałeś już wcześniej zobowiązanie, które zbliża się do końca terminu, dzięki odroczonej płatności od PragmaGO możesz je przesunąć o kolejne 14 lub 30 dni


To idealne rozwiązanie, kiedy chcesz zrobić większe zakupy po raz pierwszy, a nie otrzymałeś jeszcze kredytu kupieckiego.


Wyprzedzisz podwyżki cen – skorzystasz ze „starych”, niższych cen, chociaż dokonasz płatności później.Odroczona płatność SolEx Pay w 3 krokach:


Krok 1

Krok 2

Krok 3

Wybierasz metodę
odroczonej płatności
w koszyku lub na liście
dokumentów.
Uzupełniasz dane, 
weryfikujesz tożsamość 
i wysyłasz wniosek.
Akceptujesz warunki
umowy kodem SMS,
my płacimy za Twoje
zakupy.

Instrukcja krok po kroku 

Jak działa usługa?


ETAP I - wybór metody płatności


Usługa odroczonej płatności jest dostępna dla klientów hurtowni jako metoda płatności w koszyku oraz na liście wystawionych dokumentów.


Klient może skorzystać z metoday SolEx Pay na liście dokumentów. Należy wybrać kwadracikiem fakturę VAT, pro-forma lub zamówienie za jakie chce się zapłacić - automatycznie wypisuje się kwota jaką ma zapłacić. Dla SolEx Pay można wybrać tylko jeden dokument.ETAP II - wybór metody płatności

Po kliknięciu "Zapłać za dokumenty", klient wybiera
okres przedłużenia. Bazpłatny dla 14 dni i płatny dla 30 dni odroczenia spłaty. Po kliknięciu "Zapłać" klient zostaje przeniesiony do formularza PragmaGO. Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych, które są niezbędne do odroczenia płatności:
Krok 1:
- imienia i nazwiska,
Krok 2:
- liczby dni odroczenia – zostanie automatycznie wpisana zgodnie z wyborem na platformie hurtowni, a w polu poniżej ponownie pojawi się koszt usługi,
Krok 3:
- akceptacja regulaminu usługi,
- akceptacja zgody na weryfikację w BIK i BIG,
- klient ma możliwość wyboru trybu płatności w split payment. W tym celu zaznacza "Płacę Split Payment" i wpisuje w polu obok kwotę netto,
- w przypadku jednoosobowej działalności
gospodarczej, klient będzie musiał również podać dane
właściciela firmy..*
Jeżeli klient wypełniał już wcześniej wniosek i nie minęło od tego
czasu 6 miesięcy, nie będzie musiał podawać danych właściciela
firmy.

ETAP III - weryfikacja firmowego rachunku bankowego

Po wysłaniu wniosku pojawi się strona z możliwością wyboru wyborem sposobu weryfikacji tożsamości.*
Szybka weryfikacja – za pomocą systemu Kontomatik. To metoda, która gwarantuje szybszą analizę wniosku, dostarczenie dokładniejszych danych i dzięki temu zaproponowanie klientowi wyższego limitu i atrakcyjniejszej oferty. Dane klienta są całkowicie bezpieczne. Zostaną wykorzystane jedynie do weryfikacji danych we wniosku.
Standardowa weryfikacja – przez aplikację BlueMedia (weryfikacja za pomocą przelewu weryfikacyjnego). Standardowa metoda, która polega na wykonaniu przelewu z firmowego rachunku bankowego klienta na kwotę 1 PLN. Kwota zostanie zwrócona po weryfikacji. Zwrot trwa zazwyczaj do 5 minut

ETAP IV - pierwsze logowanie

Po pozytywnej weryfikacji firmowego rachunku bankowego, na adres e-mail podany w formularzu, klient otrzyma informacje na temat wysokości przyznanego limitu oraz instrukcją pierwszego logowania do Strefy klienta PragmaGO.
Pierwsze logowanie polega na wpisaniu adresu e-mail oraz hasła, które zostanie wysłane na numer telefonu podany w formularzu.


Przy pierwszym logowaniu klient zostanie poproszony o ustawienie nowego hasła. Autoryzacja dyspozycji zmiany hasła dokonywana jest na podstawie kodu SMS.

ETAP V - akceptacja warunków i przelew środków


Następnie, po akceptacji wniosku przez PragmaGO, klient otrzyma e-mail z informacją, że oferta w Strefie klienta PragmaGO oczekuje na akceptację. Po zalogowaniu, klient może zapoznać się z umową i zaakceptować lub odrzucić ją. Jeżeli nie zrobi tego w ciągu 72h, zostanie ona automatycznie odrzucona. Po zaakceptowaniu, klient otrzyma e-mail i SMS potwierdzający wykonanie opłaty za zakup do dostawcy.

Pytania i odpowiedzi

Żeby odroczyć płatność za zakupy lub za istniejące już zobowiązanie, wybiera metodę płatności SolEx Pay w koszyku na lub liście wystawionych dokumentów. Następnie klient zostaje przekierowany do formularza PragmaGO, gdzie uzupełnia swoje dane, potwierdza liczbę dni odroczenia płatności, akceptuje regulamin oraz zgodę na weryfikację w BIK. W kolejnym kroku klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o nadanym limicie oraz dostęp do Strefy klienta PragmaGO, w której może zaakceptować ofertę. Jeżeli klient korzysta z usługi po raz kolejny i od tego czasu nie minęło 6 miesięcy, nie będzie wymagana akceptacja regulaminu oraz zgoda na weryfikację BIK
Dostawca otrzymuje przelew za zakupy klienta zazwyczaj do 2 godzin po zaakceptowaniu przez niego oferty w Strefie klienta PragmaGO. Środki są wysyłane do hurtowni przelewem ekspresowym. Przelewy odbywają się w sesjach księgowych (co 2 godziny od 9:30 do 15:30). Realizacja przelewu jest uzależniona od sesji bankowej.
Limit finansowania to pula środków, którą klient może wykorzystać na kolejne zakupy firmowe. Po złożeniu pierwszego wniosku do PragmaGO klientowi - na podstawie oceny finansowej - zostaje przyznany limit. Utrzymanie limitu jest dla klienta całkowicie darmowe. Klient płaci jedynie za wykorzystaną wartość finansowania dla 30 dniowego terminu płatności lub dla płatności ratalnych w przypadku braku spłaty kwoty w pierwotnym okresie finansowania.
Klient ma możliwość wyboru sposobu podzielonej płatności. Jeżeli chce, aby wartość podatku została wpłacona bezpośrednio na rachunek VAT dostawcy, wybiera w 2 kroku formularza "split payment" i podaje w polu obok kwotę netto.
PragmaGO wysyła środki do dostawcy zaraz po podpisaniu umowy kodem SMS, dzięki czemu klient jest już rozliczony z dostawcą. Od tego momentu rozpoczyna się naliczanie okresu finansowania przez PragmaGO. Na przykład, jeżeli klientowi pozostało 6 dni do końca terminu płatności zobowiązania wobec hurtowni, w zakładce "Faktury" może ją prolongować o kolejne 14 dni. Klient ma więc 14 dni na spłatę zobowiązania. Okres pozostały do spłaty w hurtowni (w tym przypadku 6 dni) i okres odroczenia płatności z PragmaGO (14 dni) nie sumują się. Klienci mogą zgłaszać do finansowania z PragmaGO również zobowiązania wobec hurtowni, które przekroczyły termin płatności maksymalnie o 14 dni. Taka zasada obowiązuje również w tym przypadku. Przykładowo: jeżeli klient przekroczył termin płatności w hurtowni o 10 dni, może skorzystać z odroczenia płatności na 14 dni. W tym przypadku klient również ma 14 dni na spłatę zobowiązania. Przekroczony okres płatności w hurtowni (10 dni) nie skraca terminu płatności w PragmaGO.
Klient może sprawdzić wartość limitu finansowania na platformie Solex B2B oraz w Strefie klienta PragmaGO. Jeżeli nadany limit jest dla klienta niewystarczający, może on w prosty sposób zawnioskować o jego podwyższenie. Wystarczy kliknąć w przycisk "Zwiększ limit" w Stefie klienta PragmaGO. Do wydania decyzji o zwiększeniu limitu PragmaGO może poprosić klienta o przesłanie dodatkowych dokument, niezbędnych do wydania decyzji o zwiększeniu limitu.
W usłudze płatności odroczonych nie wymagamy podpisywania papierowej umowy. Przy każdej transakcji generowana jest osobna oferta, którą klient zatwierdza kodem SMS wpisywanym w Strefie klienta PragmaGO.
Cena usługi jest zależna od liczby dni odroczenia płatności. Odroczenie płatności o 14 dni jest dla klienta całkowicie darmowe. Za
odroczenie płatności o 30 dni klient zapłaci 1,1% wartości zakupów. Odroczenie płatności dotyczy pełnej wartości zamówienia brutto,
wraz z kosztami dostawy. Minimalna kwota prowizji, jaką zapłaci klient to 10 zł.
Z uwagi na to, że podmiotem udzielającym finansowania jest firma PragmaGO S.A. faktura za prowizję usługi odroczonej płatności wystawiana jest na klienta partnera PragmaGO. Klient pobiera fakturę w Strefie klienta PragmaGO, do której uzyskuje dostęp po pierwszym skorzystaniu z usługi.
Jeżeli klient zgłosi do odroczenia płatności fakturę, której termin płatności został już przekroczony o więcej niż 14 dni, jego wniosek zostanie automatycznie odrzucony. Klient otrzyma telefon z działu obsługi klienta z informacją, co spowodowało odmowę przyznania finansowania przez PragmaGO.
Jeżeli klient otrzymał negatywną decyzję od PragmaGO, może sprawdzić co było jej przyczyną, dzwoniąc na infolinię PragmaGO: 801 020 130. Klient zostanie poproszony o numer NIP w celu weryfikacji wniosku w systemie PragmaGO.