Kategorie
Producent
Leksykon
Optická Sítě 1394
Ceny akční jsou viditelné pouze pro přihlášené uživatele.
Media konvertory

Mediakonvertory optických vláken - co jsou a k čemu slouží?

Mediakonvertory optických vláken jsou zařízení, která umožňují přenos síťového signálu mezi různými typy přenosových médií. V případě optických sítí mediakonvertory umožňují propojení optických kabelů s síťovými zařízeními, která nemohou přímo využívat tyto kabely. Díky mediakonvertorům je tedy možné snadno prodloužit optickou síť, přičemž zajišťují kompatibilitu s různými zařízeními.

Použití přenosu po kroucené dvojlince v instalaci průmyslové televize eliminuje mnoho potenciálních překážek, které se vyskytují při navrhování monitorovacích systémů založených na standardních koaxiálních kabelech. Přenos signálu z kamer pomocí video přenosu UTP se vyznačuje vysokou rychlostí přenosu dat a schopností efektivně přenášet signál na větší vzdálenosti, překračující dosah běžných CCTV kabelů.

Specifické bezpečnostní požadavky určité oblasti mohou vyžadovat použití bezpečnější a efektivnější metody přenosu dat, jako je optický přenos.

Nejoblíbenější typy mediakonvertorů optických vláken Na trhu jsou k dispozici různé typy mediakonvertorů optických vláken, přizpůsobené různým aplikacím. Mezi nejpopulárnější patří:

  • Multimódové konvertory - používané pro přenos signálu mezi dvěma optickými kabely s různými průměry jádra.
  • Jednomódové konvertory - určené pro přenos signálu mezi dvěma jednomódovými optickými kabely.
  • WDM konvertory - slouží k přenosu signálu současně v obou směrech na jednom optickém kabelu.
  • Ethernet konvertory - umožňují přenos síťového signálu mezi Ethernet zařízeními a optickou sítí.

Parametry důležité při výběru mediakonvertoru Při výběru konvertoru je vhodné věnovat pozornost řadě funkcí, které mají významný vliv na přizpůsobení a kontrolu pracovních parametrů.

Transparentní režim

Režim "transparentní" znamená, že zařízení v tomto režimu zachovává plnou kompatibilitu se všemi LAN rozhraními, aniž by vyžadovalo změnu síťových nastavení při přidávání nových prvků. Rámce, které procházejí tímto zařízením, se nemění. Plnou transparentnost zajišťují transpondéry.

Konvertory v transparentním režimu

Konvertory mohou pracovat v transparentním režimu, avšak i v této konfiguraci mají tzv. "switch chip", který má určitá omezení, jako je maximální velikost rámce. Transparentnost je tedy do určité míry relativní.

Podpora Jumbo Frame

Podpora pro Jumbo rámce zvyšuje výkon LAN sítě. Standardní zařízení podporují rámce o maximální délce 1,5 kB, avšak přepínače a síťové karty podporující technologii Jumbo mohou podporovat mnohem delší rámce, často o délce 9 kB.

Kontrola toku (Flow Control)

Tato technika zajišťuje, že vysílaný objekt nepřekročí možnosti přijímacího zařízení. Když jsou přijímací buffery plné, vysílací zařízení obdrží zprávu o pozastavení přenosu, dokud se buffery nevyprázdní.

Link Fault Pass-through (LFP)

Tento mechanismus uzavírá spojení na optickém portu v případě zjištění ztráty spojení na portu RJ45. Díky tomu, když nastane neočekávaná ztráta spojení, port RJ45 na konvertoru se vypne, což informuje přepínač o ztrátě spojení.

Podpora Far End Fault

Funkce FEF vypíná RJ45 porty na konvertoru v případě ztráty spojení na optickém portu, informuje oba přepínače o přerušení spojení.

Spanning Tree

Protokol STP (802.1d) eliminuje smyčky v LAN síti, automaticky rekonfiguruje topologii sítě v případě poruchy a vybírá optimální trasy.

Automatic Laser Shutdown (ALS)

Tato technika automaticky vypíná vysílač v případě přerušení vlákna, čímž zabraňuje nebezpečím spojeným s laserovým zářením.

Standard PoE (Power over Ethernet)

Technologie přenosu elektrické energie přes UTP kabeláž do Ethernet zařízení, jako jsou VoIP zařízení, přístupové body nebo webové kamery.

Jak fungují mediakonvertory optických vláken?

Mediakonvertory optických vláken fungují na principu konverze signálu z jednoho přenosového média na druhé. Signál je přijímán z jednoho optického kabelu a zpracován tak, aby mohl být přenášen druhým optickým kabelem nebo síťovým zařízením, které používá jiné přenosové médium.

Použití mediakonvertorů optických vláken

Mediakonvertory optických vláken nacházejí uplatnění v různých typech sítí, jak v telekomunikačních, tak i v průmyslových sítích nebo bezpečnostních systémech. Jsou nezbytné v případě propojení zařízení, která používají různé standardy přenosu dat, například v případě propojení průmyslových kamer s video rekordérem. Mediakonvertory také umožňují prodloužení dosahu kabelových sítí nebo přenos signálů v místech, kde z různých důvodů není možné použít optické kabely.

Profesionální monitorovací systémy založené na průmyslových kamerách a rekordérech vyžadují zařízení zajišťující rychlý a nepřerušovaný přenos obrazu i na velké vzdálenosti. Přizpůsobení komunikace pomocí kroucené dvojlinky pro optický přenos je možné díky mediakonvertorům. Tato zařízení se používají v optickém přenosu ke konverzi signálu přenášeného kroucenou dvojlinkou UTP, přizpůsobujíc ho potřebám přenosu pomocí optických kabelů. Toto řešení umožňuje nejen přenos obrazu z kamer a audio signálů, ale také informací pro ovládání otočných kamer a signálů z alarmového systému.