Kategorie
Producent
Leksykon
Optická Sítě 1394
Ceny akční jsou viditelné pouze pro přihlášené uživatele.
Splitters

Optické splitttery - optické děliče Využívání rychlého internetu by dnes nebylo možné bez optických sítí. Jsou to právě ty, které přenášejí trilióny gigabajtů dat rychlostí světla a které obklopují svět svou sítí. Optické splitttery (neboli optické děliče) jsou důležitými prvky každé optické sítě. Díky nim může být optický internet přiveden do připojení v našich domovech. Jako FIBERM se zabýváme poskytováním technologických řešení, která urychlují a optimalizují přenos dat v moderních přenosových sítích. Jedním z našich špičkových produktů jsou právě optické splitttery. Jsou to spolehlivě vyrobené a bezporuchové komponenty optické sítě - zveme vás k seznámení s naší nabídkou optických děličů!

Co jsou optické děliče a jak fungují? Optické děliče fungují na principu interference světelných vln. Optický signál vstupuje do děliče přes jedno vstupní vlákno a je rozdělen na několik výstupních vláken. Poměry dělení určují, jaká část signálu jde do každého výstupního vlákna. Například dělič 1:2 dělí signál na dvě stejné části a 1:4 na čtyři stejné části.

Jsou optický splitter a splitter PLC to samé? Splitter PLC, optický dělič, optický splitter - to jsou odborné názvy optického děliče pro optickou síť. Jak přesně tento komponent funguje? Jedná se o optické zařízení určené k dělení dopadajícího na něj světelného paprsku na více paprsků. Dejme tomu - v děliči se optický kabel rozdělí na několik menších paprsků. Díky tomuto komponentu můžeme například rozdělit optický světelný signál z optického kabelu na několik menších a tím připojit několik domů k obrovské optické síti.

Typy a výhody optických děličů Existují různé typy optických děličů, jako jsou FBT (Fused Biconical Taper) a PLC (Planar Lightwave Circuit). FBT spočívá ve svařování a roztahování vláken do kuželu, zatímco PLC využívá tenkou vrstvu křemíku s leptanými optickými kanály. I když je FBT levnější a snadnější na výrobu, má omezení vlnové délky a tlumení. PLC, ačkoli je dražší a náročnější na výrobu, nabízí širší rozsah vlnových délek a menší tlumení.

Dělič 1/4, 1/8 nebo 1/32? V naší nabídce najdete produkty jako dělič 1/4, dělič 1/8, dělič 1/32 nebo dokonce 1/6 - co tyto čísla vlastně znamenají? Každý dělič může rozdělit optický paprsek na jiný počet menších paprsků - například označení "1/6" znamená, že je schopen z jednoho paprsku vytvořit 6 menších paprsků.