Jak poprawnie zainstalować i usunąć moduł optyczny SFP/SFP+?
Data dodania wpisu:
2024-01-29

Wkładki SFP (Small Form Factor Pluggable) lub SFP+  są kluczowym elementem w kablowaniu sieci optycznych. Jest używany jako wymienny interfejs wejścia/wyjścia, który wpina się w gniazdo modułowe do transportu Gigabit. Nieprawidłowy montaż modółów SFP lub SFP+ może spowodować uszkodzenie sieci optycznej. Czy wiesz, jak prawidłowo zainstalować i usunąć moduł SFP?

Przed zainstalowaniem modułu SFP lub SFP+, należy poznać kilka wskazówek dotyczących montarzu:

  • Unikaj dostawania się kurzu i innych zanieczyszczeń do otworów optycznych modułu SFP lub SFP+, ponieważ optyka nie działa poprawnie, gdy jest zablokowana przez kurz. Po usunięciu kabli optycznych, zabezpiecz je, wkładając do modułów SFP lub SFP+ czyste wtyki przeciwwkurzowe. Upewnij się również, że czyścisz powierzchnie optyczne kabli optycznych przed ponownym włożeniem ich do otworów optycznych modułów SFP lub SFP+.
  • Zawsze przestrzegaj procedur ostrożności przed elektrostatyką podczas wkładania lub wyjmowania modułów SFP lub SFP+. Używaj sprzętu antystatycznego. Jeśli nie masz dostępu do sprzętu antystatycznego, uzyskaj kontakt z obudową urządzenia, dotykając metalowej części obudowy.
  • Zawsze nosić uziemiony pasek na nadgarstku podczas pracy na sprzęcie elektrycznym.
  • Traktuj wszystkie komponenty, zespoły i połączenia interfejsowe jako wrażliwe na elektrostatykę.
  • Unikaj pracy na wykładzinie dywanowej i minimalizuj ruch fizyczny podczas usuwania lub instalowania modułów SFP, aby zminimalizować gromadzenie się ładunków elektrostatycznych.
  • Moduł SFP można wymieniać na gorąco; nie trzeba wyłączać przełącznika, aby zainstalować wkładki SFP. Jednakże, upewnij się, że usunąłeś kabel optyczny przed wyjęciem modułu.

Ostrzeżenie: Niewidzialne promieniowanie laserowe może być emitowane z odłączonych włókien lub złącz, upewnij się, że podjąłeś niezbędne środki ostrożności, aby bezpiecznie obsługiwać laser przed zainstalowaniem transceivera w swoim sprzęcie.

Jak zainstalować moduł SFP lub SFP+


Aby włożyć moduł SFP lub SFP+ do otwartego portu SFP, wykonaj poniższe kroki.

Uwaga: Zamknij zatrzask przed włożeniem modułu SFP lub SFP+.

Wyrównaj moduł SFP z portem, z pozłacanym palcem skierowanym w dół.

Uwaga:

  • Upewnij się, że moduł jest odpowiednio wyrównany przed wsunięciem go do portu. Niewłaściwe wyrównanie może spowodować zgięcie pinów, co uniemożliwi użycie modułu.
  • Nie usuwaj gumowych osłon na końcach optycznych modułów SFP lub SFP+ przed ich zainstalowaniem i przygotowaniem do podłączenia kabla i użycia. Ma to na celu zapobieżenie dostawaniu się kurzu i innych zanieczyszczeń do otworów optycznych modułu, ponieważ optyka nie działa poprawnie, gdy jest zablokowana przez kurz.

Używając obu rąk, ostrożnie wsuń moduł SFP w puste gniazdo. Złącze musi być skierowane w stronę portu. Delikatnie przesuń moduł, aż usłyszysz kliknięcie, oznaczające, że jest on pewnie osadzony.

Jak zainstalować moduł optyczny SFP?

Usuń gumową osłonę z końca wkładki i kabla, a następnie włóż kabel optyczny do wkładki.

Jak zainstalować moduł optyczny SFP i SFP+?

Ostrzeżenie: Nie pozostawiaj odsłoniętego modułu optycznego, chyba że właśnie włączasz lub wyłączasz kable optyczne. Osłony bezpieczeństwa utrzymują porty czyste i zapobiegają przypadkowemu wystawieniu na działanie laserów.

Jak usunąć moduł SFP lub SFP+


Usuń kabel optyczny podłączony do modułu SFP lub SFP+ (jeśli jest podłączony).

Jak zainstalować moduł optyczny SFP i SFPplus?

Używając palca, przesuń zatrzask zamka modułu, aby go odblokować.

Uwaga: Jeśli zatrzask jest zablokowany i nie możesz go otworzyć palcem wskazującym, użyj małego, jednokierunkowego śrubokrętu lub innego smukłego narzędzia do otwarcia zamka.

Chwyć moduł kciukiem i palcem wskazującym, a następnie ostrożnie wysuń go z portu.

Podsumowanie:

Moduły SFP (Small Form Factor Pluggable) lub SFP+ stanowi kluczowy element w sieciach optycznych, umożliwiając wymienną integrację do gniazd modułowych w celu transportu Gigabit. Niewłaściwy montaż może prowadzić do uszkodzeń modułu i sieci optycznej. Przed instalacją istotne są środki ostrożności, takie jak unikanie zanieczyszczeń i przestrzeganie procedur antystatycznych. Moduły SFP można wymieniać na gorąco, ale przed usunięciem konieczne jest odłączenie kabla optycznego. Warto pamiętać o bezpieczeństwie, ponieważ odłączone włókna mogą emitować niebezpieczne promieniowanie laserowe. Proces instalacji obejmuje wyrównanie, delikatne wsunięcie i zabezpieczenie kabla optycznego. Ważne jest również zachowanie ostrożności przy usuwaniu modułu. Prawidłowe przestrzeganie procedur gwarantuje bezpieczną i skuteczną integrację elementów sieci optycznej.