Przewodnik po kablach LSOH/LSZH
Data dodania wpisu:
2022-03-08 13:07:08

Przewodnik po kablach LSOH/LSZH, jak interpretowac dane oznaczenia i klasy palności kabli miedzianych i światłowodowych.

LS0H (Low Smoke 0 Halogen)

LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

W przeciwieństwie do kabli PVC, kable LSZH/LSOH wytwarzają bardzo niski poziom dymu i toksycznych oparów, bez kwaśnych gazów. Są to zasadniczo kable bezhalogenowe. Dlatego często stosuje się je w pomieszczeniach, zwłaszcza w miejscach publicznych, a także w innych niebezpiecznych środowiskach i słabo wentylowanych obszarach. Obejmuje to samochody, samoloty, wagony kolejowe i statki. Kable w osłonie LSZH są powszechnie stosowane w tunelach i podziemnych sieciach kolejowych.

Czym są halogeny?

Halogeny to grupa pierwiastków, które znajdują się w drugiej kolumnie od prawej w układzie okresowym.
Chemicznie brakuje im jednego elektronu do pełnej powłoki. To sprawia, że ​​elementy niemetalowe są bardzo reaktywne. 
Halogeny, zaznaczone na żółto w układzie okresowym, mogą być szkodliwe lub śmiertelne dla ludzi.

Jakie są różnice między okablowaniem LZSH a PVC?

Jak sama nazwa wskazuje, kable LSZH nie zawierają halogenów, podczas gdy PVC tak. Halogeny są silnymi utleniaczami i są wysoce reaktywne. W przypadku pożaru budynku halogeny będą emitować gęsty, czarny dym, zmniejszając widoczność, a tym samym stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa w procedurach ewakuacyjnych.
Dodatkowo opary generowane przez halogeny są bardzo toksyczne. Narażenie na dym i opary halogenowe w sytuacjach o wysokim stężeniu może być śmiertelne.
Jeśli halogeny połączą się z jakąkolwiek wilgocią lub wodą, utworzy się chlorowodór (HCI), który jest toksyczny i żrący. Jest to nie tylko szkodliwe dla ludzi, ale może również spowodować znaczne uszkodzenia materialne.
Stosując LSZH zamiast PVC, ryzyko to jest zminimalizowane.


Jak interpretować innne oznaczenia związane z klasą niepalności, które znajdują się na osłonach kabli

Klasa podstawowa

Wskazuje, czy i w jaki sposób materiał przyczynia się do rozwoju pożaru

Oznaczenie  Wartość
A1 Materiał niepalny - nie przyczynia się do rozwoju pożaru. Nawet w warunkach rozwiniętego pożaru (800 °C), nie zapala się (nie wydziela dymu ani płonących kropel lub cząstek).
A2 Materiał prawie niepalny. Materiał w warunkach rozwiniętego pożaru wydziela niewielkie ilości ciepła.
B Bardzo ograniczony udział w pożarze
C Ograniczony, ale zauważalny udział w pożarze
D Istotny udział w pożarze
E Duży udział w pożarze
F Nie klasyfikowane / Bardzo duży udział w pożarze

Emisja dymu

Klasa ta dotyczy wyrobów z klas podstawowych A2, B, C oraz D i określa ilość wydzielanego dymu pod wpływem pożaru.

Oznaczenie Właściwości
s1 Niewielkie ilości dymu
s2 Średnie ilości dymu
s3 Nie klasyfikowane / Duże ilości dymu

Możliwość wytwarzania płonących cząsteczek

Klasa ta dotyczy wyrobów z klas podstawowych A2, B, C, D oraz w ograniczonym zakresie E i określa liczbę wytwarzanych pod wpływem pożaru cząsteczek mogących powodować rozprzestrzenianie ognia.

Oznaczenie Właściwości
d0 nie występują płonące cząstki
d1 nie występują płonące cząstki palące się dłużej niż 10 s
d2 nie klasyfikowane do d0 ani d1 / powodujące zapalenie kartki papieru w badaniu według EN ISO 11925-2


 SKONTAKTUJ SIĘ  I OTRZYMAJ WSPARCIE, ORAZ INDYWIDUALNE WYCENY
DLA NAWET NAJBARDZIEJ NIEKONWENCJONALNYCH PROJEKTÓW
INSTALACJI SIECIOWYCH.Podsumowując

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać przy zakupie produktów LSZH, jest wiedza, jakie specyfikacje starasz się spełnić i w jakich warunkach dany kabel będzie instalowany .Sprawdź produkty powiązane: