Przegląd światłowodów jednomodowych i wielomodowych
2021-11-16 09:25:32

Światłowód jednomodowy vs wielomodowy

Chociaż typy kabli z włóknami jednomodowymi (SMF) i wielomodowymi (MMF) są szeroko stosowane, różnice między światłowodami jednomodowymi i wielomodowymi są nadal niejasne. 
W tym artykule skupimy się na podstawowej konstrukcji, wydajności, koszcie, kolorze światłowodu itp., aby dokonać dogłębnego porównania między typami światłowodów jednomodowych i wielomodowych.


Przegląd światłowodów jednomodowych i wielomodowych   

Tryb jednomodowy oznacza, że światłowód umożliwia propagację jednego rodzaju modu światła na raz. Podczas gdy wielomodowy oznacza, że światłowód może propagować wiele modów. 
Różnice między światłowodami jednomodowymi i wielomodowymi polegają głównie na średnicy rdzenia światłowodu, długości fali i źródle światła, szerokości pasma, koloru osłony i kosztach.

Średnica rdzenia

Średnica rdzenia światłowodu jednomodowego jest znacznie mniejsza niż światłowodu wielomodowego. Jego typowa średnica rdzenia wynosi 9 µm, nawet jeśli dostępne są inne. Średnica rdzenia światłowodu wielomodowego wynosi zwykle 50 µm i 62,5 µm, co pozwala na większą zdolność „zbierania światła” i upraszcza połączenia. Średnica płaszcza światłowodu jednomodowego i wielomodowego wynosi 125 µm.

Tłumienie światłowodu wielomodowego jest wyższe niż światłowodu SM ze względu na większą średnicę rdzenia. Rdzeń światłowodowy kabla jednomodowego jest bardzo wąski,więc światło przechodzące przez te kable światłowodowe nie jest odbijane zbyt wiele razy, co ogranicza tłumienie do minimum.

 

Długość fali i źródło światła

Ze względu na duży rozmiar rdzenia światłowodu wielomodowego, w kablach światłowodowych wielomodowych stosowane są niektóre tanie źródła światła, takie jak diody LED (diody elektroluminescencyjne) i VCSEL (lasery emitujące powierzchnię z wnęką pionową), które działają na długości fali 850nm i 1300nm. Podczas gdy światłowód jednomodowy często wykorzystuje laser lub diody laserowe do wytwarzania światła wstrzykiwanego do kabla. powszechnie stosowana długość fali światłowodu jednomodowego to 1310 nm i 1550 nm.

Pasmo

Przepustowość światłowodu wielomodowego jest ograniczona przez jego tryb światła, a maksymalna przepustowość obecnie wynosi 28000 MHz*km światłowodu OM5. 
Podczas gdy przepustowość światłowodu jednomodowego jest teoretycznie nieograniczona, ponieważ pozwala na przejście tylko jednego trybu światła na raz.

      Kolorowa osłona

Zgodnie ze standardową definicją TIA-598C, do zastosowań niewojskowych, kabel jednomodowy jest pokryty żółtą powłoką zewnętrzną, a światłowód wielomodowy jest pokryty płaszczem pomarańczowym lub wodnym. Więcej informacji na temat

 

Odległość światłowodu jednomodowego a wielomodowego

Wiadomo, że światłowód jednomodowy nadaje się do zastosowań na duże odległości, podczas gdy światłowód wielomodowy jest przeznaczony do transmisji na krótkie odległości. 
Następnie, jeśli chodzi o odległość między światłowodami jednomodowymi a wielomodowymi, jakie są wymierne różnice?

 

Z wykresu widać, że odległość światłowodu jednomodowego jest znacznie większa niż w przypadku kabli światłowodowych wielomodowych przy szybkości transmisji danych od 1G do 10G, ale światłowód wielomodowy OM3/OM4/OM5 obsługuje wyższą szybkość transmisji danych. Ponieważ światłowód wielomodowy ma duży rozmiar rdzenia i obsługuje więcej niż jeden mod światła, jego odległość między włóknami jest ograniczona przez dyspersję modalną, która jest powszechnym zjawiskiem w światłowodzie wielomodowym ze stopniowym indeksem. Podczas gdy światłowód jednomodowy nie jest. To zasadnicza różnica między nimi. Ponadto światłowód jednomodowy OS2 może obsługiwać większe odległości w łączach 40G i 100G, czego nie wymieniono w tabeli.


Najczęściej zadawane pytanie na temat kabla światłowodowego jednomodowego i wielomodowego

P: Jaki jest lepszy typ światłowodu jednomodowego lub wielomodowego?

O: Jak wspomniano powyżej, światłowód jednomodowy i kabel światłowodowy wielomodowy mają swoje zalety pod względem kosztów i zastosowań. 
Nie ma czegoś takiego, że światłowody jednomodowe są lepsze od wielomodowych. Wystarczy wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twoich zastosowań.

 

P: Czy mogę łączyć światłowód jednomodowy i wielomodowy?

O: Ta odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”. Światłowód wielomodowy i światłowód jednomodowy mają różne rozmiary rdzenia, a liczba przepuszczanych przez nie modów światła również jest inna. Jeśli zmieszasz dwa włókna lub połączysz je bezpośrednio ze sobą, straci dużą stratę optyczną, co spowoduje trzepotanie łącza lub jego awarię. Należy pamiętać, że nigdy nie należy losowo mieszać różnych typów okablowania.

 

P: Czy mogę używać wielomodowego nadajnika-odbiornika na jednomodowym kablu światłowodowym?

O: Ogólnie rzecz biorąc, odpowiedź brzmi „nie”. Jeśli transceiver wielomodowy zostanie podłączony do światłowodu jednomodowego, wystąpią duże straty optyczne. Działa jednak odwrotnie. Na przykład jednomodowy SFP 1000BASE-LX może pracować na wielomodowym kablu światłowodowym przy użyciu kabla światłowodowego z kondycjonowaniem trybu. Czasami media konwertery światłowodowe mogą być również używane do rozwiązywania takich problemów między jednomodowymi nadajnikami-odbiornikami a wielomodowymi nadajnikami-odbiornikami.

 

P: Typ kabla światłowodowego jednomodowego a wielomodowego: który powinienem wybrać?

O: Podejmując decyzję między światłowodami jednomodowymi a wielomodowymi, pierwszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest odległość światłowodu, której faktycznie potrzebujesz. Na przykład w centrum danych kable światłowodowe wielomodowe wystarczą na odległość 300-400 metrów. Natomiast w aplikacjach wymagających odległości do kilku tysięcy metrów najlepszym wyborem jest światłowód jednomodowy. A w aplikacjach, które mogą korzystać ze światłowodów jednomodowych i wielomodowych, przy wyborze należy wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak koszty i przyszłe wymagania dotyczące modernizacji.


Podsumowanie

 

Z porównania — światłowód jednomodowy i wielomodowy, można wywnioskować, że jednomodowy system okablowania światłowodowego nadaje się do zastosowań związanych z transmisją danych o dużym zasięgu i jest szeroko stosowany w sieciach nośnych, sieciach MAN i PON. Wielomodowy system okablowania światłowodowego ma mniejszy zasięg i jest szeroko stosowany w przedsiębiorstwach, centrach danych i sieciach LAN. Bez względu na to, który z nich wybierzesz, na podstawie całkowitego kosztu światłowodu, wybór tego, który najlepiej odpowiada wymaganiom Twojej sieci, jest ważnym zadaniem każdego projektanta sieci.