Dbanie o czystość złączy światłowodowych
2021-12-29 08:49:26

Dbanie o czystość złączy-jak prawidłowo czyścić

Zapotrzebowanie na transfer dużych ilości danych pociąga za sobą konieczność budowy niezawodnych sieci szerokopasmowych. Bardzo istotnym elementem, dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, jest należyta dbałość o ich stan w czasie eksploatacji . Zanieczyszczone złącza światłowodowe są częstą przyczyną kosztownych niesprawności sieci. Większości z nich można zapobiec dzięki konsekwentnemu wykonywaniu pewnych prostych czynności eksploatacyjnych w czasie instalacji i eksploatacji sieci. Badania przeprowadzone w sieciach dużych operatorów telekomunikacyjnych wykazują, że najczęstszą przyczyną awarii łączy optycznych są zanieczyszczone złącza światłowodowe. W celu zapewnienia prawidłowego i niezawodnego ich działania należy zadbać o ich prawidłową instalację i eksploatację. Właściwie eksploatowane i czyszczone złącza światłowodowe zapobiegają przenoszeniu zanieczyszczeń z jednego złącza na drugie zmniejszając lub eliminując niebezpieczeństwo awarii sieci.


Właściwa procedura czyszczenia złączy

Po zakończeniu przygotowań do procedury czyszczenia, którą zamierzasz wykonać, nadszedł czas, abyś nauczył się właściwego sposobu czyszczenia złączy światłowodowych. Ten przewodnik krok po kroku pomoże w utrzymaniu sprzętu i przedłużeniu żywotności sieci światłowodowej.

 

Krok 1: Sprawdź czystość złącza światłowodowego.
Krok 2: Jeśli okaże się, że złącze jest brudne, zastosuj technikę czyszczenia na sucho.
Krok 3: Po wykonaniu techniki czyszczenia na sucho, ponownie sprawdź złącze, aby sprawdzić, czy nie przegapiłeś miejsca. Jeśli nadal jest brudny, powtórz technikę czyszczenia na sucho.
Krok 4: Jeśli złącze pozostaje brudne po czyszczeniu na sucho, musisz użyć techniki czyszczenia na mokro.
Krok 5: Zastosuj technikę czyszczenia na sucho ponownie po oczyszczeniu końca twarzy lekko zwilżoną niestrzępiącą się ściereczką.
Krok 6: Ponownie sprawdź złącze i powtórz kroki 3 i 4, aż powierzchnia końcowa złącza będzie czysta. 

Przed czyszczeniem

Po czyszczeniu


Czyszczenie na sucho

Celem techniki czyszczenia na sucho jest pozbycie się lekkich zanieczyszczeń, kurzu i czarnych plam. Aby wykonać tę technikę, konieczne jest posiadanie urządzenia do czyszczenia kaset na bazie szpuli. Ten środek czyszczący będzie używany pod średnim ciśnieniem do wytarcia powierzchni końcowej złącza. Kiedy to robisz, ważne jest, aby pamiętać, że powinieneś go wytrzeć w jednym kierunku. Ta technika jest zwykle pierwszą metodą stosowaną podczas czyszczenia złączy. Co więcej, umożliwia również usuwanie zanieczyszczeń z powietrza.Jeśli używasz kątowych styków fizycznych lub polerowanych złączy APC, powinieneś zadbać o to, aby cała powierzchnia końcowa złącza stykała się ze szmatką do czyszczenia. W ten sposób będziesz mógł wykorzystać technikę czyszczenia złączy światłowodowych

Czyszczenie złącza chusteczkami Kimtech na sucho

Jeśli złącze jest brudne, wyczyść je przy użyciu techniki czyszcenie na sucho. Procedura polega na czyszczeniu przy użyciu chusteczek bezpyłowych np marki Kimtech, ze średnim naciskiem przetrzyj końcówkę złącza w jednym kierunku nie dotykając palce czoła ferruli.

Etap ten należy wykonać na obu końcach złącza i może być powtórzony co najmniej dwa razy.


Czyszczenie złączy na sucho czyścikami automatycznymi

Czyściki automatyczne, oprócz czyszczenia złączy na końcach sznurów optycznych, pozwalają dodatkowo na czyszczenie złączy przez łącznik. Umożliwia to czyszczenie złączy wpiętych w adaptery we wnętrzu przełącznic, bez konieczności ich demontażu. Czyszczenie w takich czyścikach następuje automatycznie po przesunięciu magazynku, aż do charakterystycznego kliknięcia. W magazynku znajduje się specjalna nić lub taśma czyszcząca. W trakcie przesuwania magazynku taśma jest automatycznie przewijana, a obszar mający styczność ze złączem obraca się. Należy pamiętać, że obszar czyszczony zależy od szerokości nici lub taśmy. 

Pamiętaj, aby wybrać odpowiedni czyścik do danego typu złącza

 

Środek czyszczący do złączy optycznych MPO/MPT


Pióro czyszczące MPO/MPT jest przeznaczone do czyszczenia wielowłóknowych złączy MPO i MTP stosowanych w centrach danych i innych sieciach optycznych o wysokiej gęstości, co upraszcza czyszczenie przedniej powierzchni zaślepek odsłoniętych złączy MPO/MTP i złączy w adapterach . Podobnie jak w przypadku wszystkich optycznych pisaków czyszczących, pióro MPO / MPT wykorzystuje system „push to clean”. Mechaniczne ściskanie przesuwa taśmę czyszczącą o jakości optycznej, jednocześnie skutecznie i delikatnie czyszcząc przednią powierzchnię złącza.

Jak używać pióra do czyszczenia?

Czyszczenie złączy zainstalowanych w adapterach (zastosowania grodziowe).

1. Zdejmij zaślepkę prowadnicy.

2. Wsuwaj, aż końcówka prowadząca zetknie się z wnętrzem adaptera.

3. Naciśnij pióro, aby rozpocząć czyszczenie przedniej powierzchni złącza, aż usłyszysz „kliknięcie” oznaczające zakończenie procesu czyszczenia.

Czyszczenie złącz, które nie są zainstalowane w adapterach

1. Zdejmij zaślepkę prowadnicy.

2. Włóż złącze do otworu w końcówce

3. Naciśnij pióro, aby rozpocząć czyszczenie przedniej powierzchni złącza, aż usłyszysz „kliknięcie” oznaczające zakończenie procesu czyszczenia.

 

Inteligentny środek czyszczący LC-MU

Pióro do czyszczenia 1,25 mm to łatwa w użyciu opcja do czyszczenia złączy MU i LC w odsłoniętych adapterach i końcówkach 1,25 mm. Każdy wstrzykiwacz zapewnia do 750 czyszczeń w celu usunięcia różnych zanieczyszczeń, w tym kurzu i olejów. Długopisy 2,5 mm mogą czyścić złącza SC, ST, FC i LSH w adapterach i odsłonięte końcówki 2,5 mm.

Jak używać pióra do czyszczenia?

Czyszczenie złączy zainstalowanych w adapterach (zastosowania grodziowe)

 

1. Zdejmij zaślepkę prowadnicy.

2. Wsuwaj, aż końcówka prowadząca zetknie się z wnętrzem adaptera.

3. Naciśnij pióro, aby rozpocząć czyszczenie przedniej powierzchni złącza, aż usłyszysz „kliknięcie” oznaczające zakończenie procesu czyszczenia.

Czyszczenie złącz, które nie są zainstalowane w adapterach

1. Zdejmij zaślepkę prowadnicy.

2. Włóż złącze do otworu w końcówce

3. Naciśnij pióro, aby rozpocząć czyszczenie przedniej powierzchni złącza, aż usłyszysz „kliknięcie” oznaczające zakończenie procesu czyszczenia.

 

Inteligentny środek czyszczący SC/FC

Zaprojektowany specjalnie do pracy ze złączami LC/MU i SC/FC/ST/E-2000.

UWAGA :

Nie przechylać ani nie przechylać wstrzykiwacza podczas wkładania końcówki do adaptera. 

Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie złącza i/lub pióra. 

W przypadku napotkania oporu podczas naciskania wstrzykiwacza w kierunku adaptera, wyjmij końcówkę z adaptera i sprawdź, czy nie ma zanieczyszczeń na końcówce iw adapterze

Kaseta Smart Cleaner

Cassette Cleaner z łatwością usuwa zanieczyszczenia z powierzchni końcowej złącza optycznego. Podobnie jak w przypadku naszych poprzednich produktów, taśma czyszcząca nie wytwarza kurzu i zapewnia wyjątkową siłę czyszczenia, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się obcych cząstek do taśmy. Korpus główny również wykonany jest z materiału antystatycznego. Mechanizm przesuwu taśmy został uproszczony, zmniejszając do minimum liczbę części montażowych, co skutkuje redukcją kosztów zarówno produkcji, jak i montażu.

 


Czyszczenie na mokro

Oprócz techniki czyszczenia na sucho, możesz również użyć techniki czyszczenia na mokro, aby utrzymać złącza w czystości. Ta technika umożliwia usuwanie zabrudzeń oleistych lub smaropodobnych ze złącza. Aby to zastosować, będziesz potrzebować niestrzępiącej się ściereczki i roztworu do czyszczenia światłowodów. Po zebraniu tych materiałów nadszedł czas, abyś lekko zwilżył porcję chusteczki wspomnianym roztworem. Podczas wycierania czoła złącza należy pamiętać o zastosowaniu średniego nacisku. Co więcej, możesz również wyczyścić potencjalne pozostałości na powierzchni końcowej w suchym obszarze chusteczki.

Czyszczenie złączy alkoholem izopropylowym

Obecnie większość operatorów używa alkoholu izopropylowego do czyszczenia złączy światłowodowych. Niestety, ten rodzaj alkoholu jest słabym rozpuszczalnikiem niektórych gleb, które są dostarczane z instalacjami włóknistymi. Poza tym jest to również powolny parownik – i może powodować zanieczyszczenie typu halo na czole złącza. Co więcej, alkohol izopropylowy ma również tendencję do pozostawiania osadu, gdy nie jest po nim ściereczką lub wacikiem. To powiedziawszy, wykorzystanie alkoholu izopropylowego może dodatkowo zanieczyścić powierzchnię czoła, gdy nie jest to zrobione ostrożnie. Dlatego jest to zawodna metoda czyszczenia, której należy unikać.

 

Używanie nadmiernej ilości rozpuszczalnika podczas czyszczenia na mokro

 

Jak wspomniano, użycie rozpuszczalnika światłowodowego jest konieczne podczas czyszczenia na mokro. Jednak przyniesie to efekt odwrotny do zamierzonego, jeśli użyjesz go zbyt dużo. Zamiast czyszczenia czoła złącza, nadmierna ilość rozpuszczalnika może spowodować zanieczyszczenie krzyżowe. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że do rozpuszczenia brudu na powierzchni czołowej wystarczy niewielka ilość rozpuszczalnika — zwłaszcza, że wysokiej jakości środki czyszczące do światłowodów są zaprojektowane tak, aby szybko odparowywały. Co więcej, rozbicie ładunku elektrostatycznego na powierzchni czołowej wymaga również niewielkiej ilości czasu.


 

Podsumowanie 

W kwestii czyszczenia złączywarto pamiętać też o kilku sprawach:
  • Nie zaleca się używania do czyszczenia sprężonego powietrza w puszce ani żadnych aerozoli. W trakcie rozprężania gazów następuje gwałtowne ochłodzenie otaczającego powietrza i skraplanie się wody, która może zanieczyścić złącze.
  • Wszelkie płyny użyte przy czyszczeniu złącza należy usunąć z czoła ferruli przed ponownym podłączeniem złącza. Płyny mogą jedynie rozpuścić tłuszcz lub odkleić uporczywe zabrudzenie. Żaden płyn odparowując nie zabiera ze sobą cząstek stałych. Jeżeli pozostawimy złącze do wyschnięcia bez usunięcia płynu i rozpuszczonych w nim cząstek, to czyszczenie będzie nieskuteczne.
  • Czyszczenie powinno towarzyszyć każdej komutacji złącza.
  • Należy pamiętać, aby zawsze czyścić oba złącza w danym połączeniu.
  • Niezależnie od używanej metody czyszczenia przed dokonaniem komutacji należy zweryfikować czystość obu złączy.
Nie wystarczy więc pozwolić akredytowanym technikom światłowodowym skonfigurować sieć światłowodową Twojej firmy, należy również zwrócić się do nich o odpowiednie czyszczenie i konserwację. Dzięki rodzajowi szkoleń, które przeszli, aby uzyskać certyfikat, będą w stanie zapewnić płynną pracę sieci dla Twojej firmy. Dzięki temu możesz mieć pewność, że pieniądze, które zainwestujesz w tę instalację, nie zostaną zmarnowane. Wzmocnij swoją firmę teraz dzięki światłowodom i ciesz się większą przepustowością i szybszym połączeniem internetowym, na które zasługujesz.